Twój partner

w przemyśle telewizyjnym i filmowym

o firmie

 

Sklep online

Markowe produkty, promocje!

PRZEJDŹ DO SKLEPU ONLINE NASZ FANPAGE

Projektowanie

Stopień skomplikowania współczesnych systemów do postprodukcji filmowej i teliwizyjnej, systemów automatyzacji emisji, mnożąca się ilość formatów analogowych i cyfrowych

Instalacje

Profesjonalny zespół inżynierów JBD S.A. jest do dyspozycji naszych klientów podczas realizacji naszych własnych projektów jak również instalacji ich własnych rozwiązań.

Szkolenia

Każda instalacja nowych systemów wiąże się z koniecznością zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń przyszłych użytkowników. Opanowanie nowego sposobu pracy, jej organizacji oraz nowych interfejsów jest czynnikiem decydującym o powodzeniu całego przedsięwzięcia.

Firma JBD Professional Partner założona w lutym 1991 roku w Łodzi jako przedsiębiorstwo produkcyjno, handlowo - usługowe była początkowo dostawcą profesjonalnego sprzętu audio i video.

 

Szybki rozwój rynku medialnego i reklamowego oraz powstanie prywatnych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych spowodowały, że w krótkim okresie czasu firma przekształciła się w dostawcę kompletnych systemów do produkcji oraz postprodukcji telewizyjnej, dźwiękowej i filmowej. Dynamicznemu rozwojowi JBD towarzyszyło otwarcie w 1993r. biura handlowo-technicznego w Warszawie.

 

Obecnie JBD S.A. obejmując zasięgiem swego działania teren całej Polski jest na naszym rynku przedstawicielem wiodących światowych koncernów produkujących sprzęt i software dla potrzeb przemysłu telewizyjnego i filmowego oraz producentów specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań systemowych dla świata mediów i telekomunikacji.

 

Szybkiemu rozwojowi technologii cyfrowych towarzyszy konieczność ich profesjonalnego wdrażania.

 

JBD S.A. dzięki posiadanemu kapitałowi doświadczenia i wiedzy, zaangażowaniu jej pracowników oraz wsparcia ze strony partnerów jest w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w dziedzinie integracji systemów, audio, video oraz medialnych zastosowań telekomunikacji i IT.

 

Dostarczamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania poczynając od projektu poprzez dostawę sprzętu, jego instalację, szkolenie pracowników oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

JBD S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział KRS pod nr KRS 50796, kapitał akcyjny wynosi 500.000,00 zł, NIP 521-27-65-454

 

Firma JBD S.A. otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej CWB 2010, 2011, 2012, 2013


Nasz serwis posiada autoryzację wielu firm

PROJEKTY